ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู   อ่านต่อ..
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน   อ่านต่อ..
  ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา   อ่านต่อ..
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   อ่านต่อ..
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู   อ่านต่อ..
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน   อ่านต่อ..
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การก่อสร้างส้วม   อ่านต่อ..
  * ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามประเมินจากต้นสังกัด   อ่านต่อ..
 * วันที่ 17 ก.พ. 59 ต้อนรับนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีของโรงเรียนเครือข่ายโป่งแดง   อ่านต่อ..
  * 30 ธันวาคม 58 จัดงานวันสิ้นปี   อ่านต่อ..
  *กิจกรรมวันพ่อ   อ่านต่อ..
 *ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายทุ่งหัวช้าง   อ่านต่อ..
  *จัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติด   อ่านต่อ..
 *ปฏิบัติโครงการคุณธรรมจริยะรรม   อ่านต่อ..
 *วันไหว้ครู   อ่านต่อ..
 * กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต   อ่านต่อ..
  *ประชุมผู้ปกครอง 15 พ.ค.58   อ่านต่อ..
 * ประชุมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   อ่านต่อ..
  * ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล   อ่านต่อ..
  *กีฬาไอยาราเกมส์   อ่านต่อ..
  * อบรมครูICT   อ่านต่อ..
  *ครูตัวแทน IPstar อบรม   อ่านต่อ..
 * 23 ตุลาคม 2557 ร่วมวางพวงมาลารำลึก   อ่านต่อ..
  * 24-25 ตุลาคม 57 เข้าร่วมเสวนาโครงการจัดการศึกษาฯ   อ่านต่อ..
 * 13 - 15 ตุลาคม 57 เชิญคณะครูเข้าร่วมปฏิบัติธรรม   อ่านต่อ..
  * 10 ตุลาคม 57 เชิญตรวจสุขภาพ   อ่านต่อ..
  * 3 ต.ค.57 จัดเวทีคืนข้อมูลและ ผลงานอาหารปลอดภัย   อ่านต่อ..
  *โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ 8 ส.ค.57   อ่านต่อ..
  * 31 พ.ค.57อบรมงานพัสดุ   อ่านต่อ..
 * 23 พ.ค. 57อบรมคัดกรองเด็กพิเศษ   อ่านต่อ..
 * 28 พ.ค.57 สอบLAS   อ่านต่อ..
  * 22 - 23 พ.ค.57 อบรมครูป.3 PISA   อ่านต่อ..
  14 พ.ค 57 เปิดภาคเรียน 2557   อ่านต่อ..
  รับชุดนักเรียน   อ่านต่อ..
  *ร่วมไว้ทุกข์เป็นเวลา 30 วัน   อ่านต่อ..
  แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน   อ่านต่อ..
  เชิญร่วมกิจกรรมวันแม่   อ่านต่อ..
  ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมและวางพวงหรีดพ่อคุณครูยุพดี   อ่านต่อ..
  ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อพรชัย ไชยยารัศมี   อ่านต่อ..
  *ต้อนรับเปิดเทอม 15 พ.ค.56   อ่านต่อ..
  *วันปัจฉิมนักเรียน   อ่านต่อ..
  เชิญชวนเป็นกำลังใจแรงเชียร์นักกีฬาประจำโรงเรียน   อ่านต่อ..
  * เข้าชุมนุมลูกเสือที่อำเภอลี้   อ่านต่อ..
  * เข้าค่ายลูกเสือสามัญ   อ่านต่อ..
  ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556   อ่านต่อ..
  ศึกษาดูงานของนักเรียนที่อ.ลี้   อ่านต่อ..
  นักเรียนชั้นป.6 สอบo-net   อ่านต่อ..
  ขอต้อนรับชมรมกล้าดี ศรีลำพูน จากโรงเรียนเวียงเจดีย์ อ.ลี้ จ.ลำพูน   อ่านต่อ..