วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 นี้เป็นวันวิสาขบูชา  เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว

เชิญชวนชาวพุธทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม เจริญพุธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย 

13  เมษายน นี้เป็นวันผู้สูงอายุ ขอเชิญทุกท่านให้ความรักและให้ความสำคัญแก่ท่านผู้สูงอายุทุกคนนะค่ะ

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  

ในวันที่ 13 เมษายน  "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัวกันอย่างหนาแน่น แต่ก็ได้ทั้งบุญและความสนุกสนานกันเลยทีเดียว จากนั้นในวันที่  14 เมษายน  ที่เรียกกันว่า "วันเนา"  หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอ ว่าร้ายผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านตื่นตั้งแต่ไก่โห่เพื่อไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี"  ทุกคนก็จะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่  17 เมษายน  "วันปากเดือน"  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายขอองเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัว เพื่อส่งเคราะห์ต่าง ๆ ออกไป เพื่อเป็นการปิดฉากประเพณีสงกรานต์ล้านนา

กลุ่มเครือข่ายทุ่งหัวช้างได้จัดงานกีฬาลำหรับนักเรียนขึ้น  26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้คว้าถ้วยรางวัล 6 ใบ ได้แก่ รางวัลขบวนพาเรด กีฬารวม เปตองหญิง ตะกร้อหญิง วอลเล่ย์บอลหญิง แชร์บอลอนุบาล สร้างความยินดีแก่นักเรียนผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์"แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

          1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

          2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมทำบุญที่วัดใกล้บ้านในวันมาฆบูชาด้วยกัน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญได้ออกเดินทางไกลและเข้ารับการศึกษาตามฐานต่าง ๆ นักเรียนมีความสุขกับการเดินทางไกลในครั้งนี้มาก

สวัสดีปีใหม่ 2557

 คณะครูและนักเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2556 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค. ระดับภาคเหนือ ประเภทบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งขณะนี้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

ข้อมูลจากhttp://www.tdc.go.th/images/column_1378441442/3-north.pdf

12 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้นำนักเรียนแสดงเปิดงานแข่งขันงานทักษะวิชาการนักเรียน อำเภอทุ่งหัวช้างเป็นเจ้าภาพระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ในการแข่งขันงานทักษะวิชาการเด็กนักเรียนเรียนร่วมของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนไปแข่งการทำอาหารคาวและอาหารหวาน ที่เพรชบุรณ์

6  กันยายน 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงศึกษาดูงาน Best Practices จัดโดยสพป.ลำพูน เขต 2 ที่เชียงใหม่อินทนนท์ฯ 

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ ..... 6 7 8 9 10 11 ]  ถัดไป › ท้ายสุด »