วันสงกรานต์นี้เข้าวัดทำบุญกันนะค่ะ

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั้งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง

วันที่ 4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา ขอเชิญชวนทุกท่านทำใจบริสุทธิ ทำบุญใส่บาตร รักษาศีล

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ผอ.วุฒิไกร อ.ปวันรักษ์ อ.ศุภสิทธิ์ ได้นำนักเรียนลูกเสือจำนวน 8 นายเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัคนราชสุดาฯ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ่ง 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 

โรงเรียนได้จัดโครงการเปิดบ้านต้านภัยขึ้นเชิญผู้ปกครองนักเรียนมารับความรู้ด้วย โดยมีวิทยากรจาก สถานีตำราจอำเภอทุ่งหัวช้างให้ความรู้เรื่องการจารจรและยาเสพติด   คุณหมอจากรพ.สต.บ้านโป่งแดงมาให้ความรู้เรื่องเอดส์ ทหารจากชุดมวลชนสัมพันธ์อำเภอทุ่งหัวช้างให้ความรู้เรื่องค่านิยม 12 ประการ หน่วยป้องกันไฟป่าหน่วยที่ 10 อำเภอทุ่งหัวช้างให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า และอบต.ทุ่งหัวช้างมาให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงจากแก๊ส ภาคบ่ายคณะครูนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยป้องกันไฟป่าร่วมกันทำแนวเขตป้องกันไฟรอบ ๆบริเวณโรงเรียน  

คุณครูปวันรักษ์ ได้พานักเรียนไปแสดงฟ้อนกะเหรี่ยงทอผ้า ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและโรงเรียนยังเปิดบ้านสู่อาเซียน ทั้งครูและนักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้รับมอบสิ่งของเสื้อผ้าชุดนักเรียน เสื้อผ้าเด็กมือสอง ผ้าห่มกันหนาว ตุ๊กตา เครื่องเขียน จากผู้ใหญ่ใจดี คุณน้องจิม จากโรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เด็ก ๆอนุบาลพากันรับของแจกดีใจกันมาก ๆ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีต่อเด็กๆเป็นที่สุด

9 ม.ค.58 นี้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นและเชิญนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโป่งแดงและบ้านสัญชัยเข้าร่วม มีผู้ใหญ่ใจดี คุณเอ๋ และตัวแทนบริษัทฟริโต - เลย่ ประเทศไทย มอบขนมอร่อย ๆแก่น้อง ๆนักเรียนอิ่มกันทุกคน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนำนักเรียน 10 คนเข้ารับทุนโครงการเศษฐกิจพอเพียง จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลำพูน ณ บ้านห้วยต้ม พร้อมกันนี้ยังพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วัดพระบาทห้วยต้ม วัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุดวงเดียว ในวันที่ 8 ม.ค.58

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ ..... 3 4 5 6 7 8 9 ..... ]  ถัดไป › ท้ายสุด »