ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้ต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีโรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนบ้านแม่ปันเด็ง โรงเรียนบ้านแม่บอน โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านห้วยปิง เข้าร่วมรับฟัง โดยคุณผ่องศรี พรรณราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน สพฐ. และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ได้แนะนำเพื่อพัฒนาระดับประกันคุณภาพให้เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป

วันที่ 24 มิ.ย.59 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชโดยมีกิจกรรม ผอ.อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี วิทยากรจากสถานีตำรวจอำเภอทุ่งหัวช้าง ครูD.A.R.E และวิทยากรจาก รพ.สติบ้านโป่งแดง มาให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด  กิจกรรมทำความดี กิจกรรมเดินรณรงค์รอบๆหมู่บ้านโป่งแดง กิจกรรมแจกการ์ดการงดบุหรี่เพื่อลูกให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมวาดภาพต่อต้านยาเสพติดของแต่ละชั้นเรียน

มหามงคลสมเด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง

มหามงคลสมเด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑
 เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ 

ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง

โรงเรียนบ้านโป่งแดง ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่บอน โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม  ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ ผ่านหลักสูตร 5 ห้องพัฒนาชีวิต 15 - 16 มีนาคม 2559

ร่วมทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา

คณะผู้ใหญ่ใจดีจากเชียงใหม่มามอบอุปกรณ์กีฬา และขนม ให้กับนักเรียนก่อนวันเด็ก 6 มกราคม 2559

โรงเรียนได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2559

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ 1 2 3 4 5 6 ..... ]  ถัดไป › ท้ายสุด »