โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำตำบลทุ่งหัวช้าง ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 56 ปีนี้โรงเรียนได้ถ้วยรางวัล 2 ใบ ในกีฬาฟุตบอลและขบวนพาเรด

โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ผลนักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวและสถานที่ในจังหวัดลำพูน

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 56 นี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการเผ่าถ่านในเตาประหยัดพลังงานและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพตามแนวการแพทย์วิถีไทย มีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้ารับความรู้จากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน

วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยอ.ปวันรักษ์ อ.ศุภสิทธิ์ นำลูกเสือสามัญเข้าชุมนุมลูกเสือของเขตพื้นที่ซึ่งปีนี้อำเภอลี้เป็นเจ้าภาพ ที่โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ซึ่งมีการเดินสวนสนามและเข้าฐานการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งแดงได้นำเสนอฐานเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง การทำน้ำยาฆ่าหญ้า

ผู้อำนววยการโรงเรียนพร้อมทั้งครูนักเรียนชมรมพุทธศาสตร์ได้ไปทัศน์ศึกษาโรงเรียนม่วงสามปี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและได้แวะชมวัดพระธาตุ 5 ดวงและพระธาตุดวงเดียว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมกล้าดีศรีลำพูน นำโดยครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีวิทยาคม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านโป่งแดงให้สวยงามน่าดู และยังนำขอมาบริจากให้นักเรียนของโรงเรียนด้วยทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ ..... 8 9 10 11 ]